(1)
Kristinsson, A. P. Formáli. ot 2016, 18, vii-ix.