Staða orðasambanda í orðabókarlýsingu

  • Jón Hilmar Jónsson Orðabók Háskólans
orðabókafræði, orðabækur, orðabókarlýsingar, orðasambönd

Heimildir

Bérkov, V.P. 1962. Íslensk rússnesk orðabók. Með aðstoð Árna Böðvarssonar. Ráðgefandi ritstjóri Árni Bergmann. Moskva.

Burger, H. 1989. Phraseologismen im allgemeinen einsprachigen Wörterbuch. Wörterbücher. Dictionaries. Dictionnaires. Ein internationales Handbuch zur Lexikographie I. 593–599. de Gruyter, Berlin/New York.

Cowie, A.P. 1998. Phraseology. Theory, Analysis, and Applications. Oxford University Press, Oxford.

Hausmann, F.J. 1984. Kollokationen im deutschen Wörterbuch. Ein Beitrag zur Theorie des lexikographischen Beispiels. Lexikographie und Grammatik, Akten des Essener Kolloquiums zur Grammatik im Wörterbuch 28.–30.6. 1984: 118-129. Ritstjórar: Henning Bergenholtz og Joachim Mugdan. Max Niemeyer Verlag, Tübingen.

Íslensk orðabók handa skólum og almenningi. 1983. Önnur útgáfa aukin og bætt. Ritstjóri: Árni Böðvarsson. Bókaútgáfa Menningarsjóðs, Reykjavík.

Íslensk samheitaorðabók. 1985. Ritstjóri: Svavar Sigmundsson. Styrktarsjóður Þórbergs Þórðarsonar og Margrétar Jónsdóttur, Reykjavík.

Jón G. Friðjónsson. Mergur málsins. 1993. Örn og Örlygur, Bókaklúbbur, Reykjavík.

Jón Hilmar Jónsson. 1994. Orðastaður. Orðabók um íslenska málnotkun. Mál og menning, Reykjavík.

Jón Hilmar Jónsson. 1995. Verbgrammatikk i islandske tospråklige ordbøker med islandsk som kildespråk. LexicoNordica 2: 65-78.

Jón Hilmar Jónsson. 1998. Glíman við orðasamböndin. Orð og tunga 4:17–24.

Jón Hilmar Jónsson. 1999. Levende eller død: Refleksjoner omkring fremstillingen av leksikografiske eksempler. Nordiske studier i lexikografi 4: 195–203. Ritstjórar: Peter Slotte, Pia Westerberg, Eva Orava. Helsingfors.

Nordisk leksikografisk ordbok. 1997. Ritstjórar: Henning Bergenholtz, Ilse Cantell, Rut Vatvedt Fjeld, Dag Gundersen, Jón Hilmar Jónsson, Bo Svensén. Universitetsforlaget, Oslo.
Útgáfudagur
2020-07-22
Tegund
Smágreinar