Altan og svalir

  • Valgerður Erna Þorvaldsdóttir
Orðafræði

Heimildir

Ásgeir Blöndal Magnússon. 1989. Íslensk orðsifjabók. Orðabók Háskólans, Reykjavík.

Ben. Grönd. = Benedikt Gröndal. 1951. Ritsafn II. Ísafoldarprentsmiðja, Reykjavík.

Bergst. Jónss. = Bergsteinn Jónsson. 1955. Tryggvi Gunnarsson III. Stjórnmálamaður. Bókaútgáfa Menningarsjóðs, Reykjavík.

Guðbr.bibl.=Biblia.Þad Er / Øll Heilo`g Ritning / vtløgd a Norrænu. Med Formalum Doct. Martini. Lutheri. 1584. Hólum.

Biblía 1981 = Biblían heilög ritning. 1981. Ný útgáfa. Hið íslenska biblíufélag, Reykjavík.

Björn Halldórsson. 1992. Orðabók Íslensk-latnesk-dönsk. Ný útgáfa. Jón Aðalsteinn Jónsson sá um útgáfuna. Orðabók Háskólans, Reykjavík.

Feilberg, H.F. 1886-1893. Bidrag til en Ordbog over Jyske Almuesmål. Thieles Bogtrykkeri. Kjøbenhavn.
Duden Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in sechs Bänden. 1977. Dudenverlag, Mannheim / Wien / Zürich.

Føroysk orðabók. 1998. Føroya Fróðskaparfelag, Thórshavn.

Gísli Brynj. = Gísli Brynjúlfsson. 1952. Dagbók í Höfn. Heimskringla, Reykjavík.

Gunnlaugur Oddsson. 1991. Orðabók sem inniheldur flest fágæt, framandi og vandskilin orð er verða fyrir í dönskum bókum. Ný útgáfa með íslenskri orðaskrá. Jón Hilmar Jónsson sá um útgáfuna ásamt Þórdísi Úlfarsdóttur. Orðabók Háskólans, Reykjavík.

Hellquist, Elof. 1966. Svensk etymologisk ordbok. Tredje upplagan. C.W.K. Gleerups Förlag, Lund.

Íslensk orðabók. 1983. Ritstjóri: Árni Böðvarsson. Önnur útgáfa, aukin og endurbætt. Menningarsjóður, Reykjavík.

Kvennabl. = Kvennablaðið. 1914. 20. árg. Útgefandi Bríet Bjarnhéðinsdóttir.

Matth. Joch. = Bréf Matthísar Jochumssonar til Hannesar Hafsteins. 1959. Kristján Albertsson sá um útgáfuna. Ísafoldarprentsmiðja, Reykjavík.

Nynorskordboka. Definisjons- og rettskrivingsordbok. 1986. Det Norske Samlaget, Oslo.

Ordbog over det danske sprog. Supplement. 1992. Gyldendal, København.

Politikens Nudansk ordbog. 1990. Politikens Forlag, København.

ROH = ritmálssafn Orðabókar Háskólans.

Sveitstjm. = Sveitarstjórnarmál. 1961. 3. hefti. Ritstjóri Jónas Guðmundsson. Samband íslenskra sveitarfélaga.

Svensk ordbok. 1986. Esselte Studium AB, Uppsala.

Tím. verk. = Tímarit Verfræðingafjelags Íslands. 1933. 18. árg.

Vést. Lúðv. = Vésteinn Lúðvíksson. 1975. Eftirþankar Jóhönnu. Iðunn, Reykjavík.

Þork. Jóh. = Þorkell Jóhannesson. 1955. Tryggvi Gunnarsson I. Bóndi og timburmaður. Bókaútgáfa Menningarsjóðs, Reykjavík.

ÞÞór = Þorlákur Þórarinsson. 1858. Ljóðmæli. Ný útgáfa, Reykjavík.

Þórb. Þórð. = Þórbergur Þórðarson. 1954. Sálmurinn um blómið I. Helgafell, Reykjavík.
Útgáfudagur
2020-07-22
Tegund
Smágreinar