Talmál og málheildir - talmál og orðabækur

  • Ásta Svavarsdóttir Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum / Háskóli Íslands

Heimildir

Ásta Svavarsdóttir. 2003. Ordbogen og den daglige tale. Om den islandske talesprogs- bank (ISTAL) og dens betydning i ordbogsredaktion. Í: Hansen, Zakaris Svabo, og Anfinnur Johansen (ritstj.). Nordiske studier i leksikografi 6, bls. 43–48. Tórshavn: Nordisk forening i leksikografi, Nordisk sprogråd og Fróðskaparsetur Föroya.

Biber, Douglas. 1988. Variation across speech and writing. Cambridge: Cambridge University Press.

Biber, Douglas, Susan Conrad & Randi Reppen. 1998. Corpus Linguistics. Investigating Language Structure and Use. Cambridge: Cambridge University Press.

Biber, Douglas, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad & Edward Finegan. 1999. Longman Grammar of Spoken and Written English. London: Longman.

BNC = British National Corpus. Vefsetur: http://www.natcorp.ox.ac.uk (10. nóvember 2006).

Burnard, Lou (ritstj.). 2000. Reference Guide for the British National Corpus (World Edition). http://www.natcorp.ox.ac.uk/docs/userManual> (10. nóvember 2006).

Eiríkur Rögnvaldsson. 1990. Orðstöðulykill Íslendinga sagna. Skáldskaparmál 1:54–61.

Eiríkur Rögnvaldsson 1994–5. Breytileg orðaröð í sagnlið. Íslenskt mál og almenn málfræði 16–17:27–66.

Eiríkur Rögnvaldsson. 1996. Brugen af et gammelislandsk tekstkorpus i leksikografisk arbejde. LexicoNordica 3:19–34.

Eiríkur Rögnvaldsson. 2002. ÞAÐ í fornu máli — og síðar. Íslenskt mál og almenn málfræði 24:7–30.

Eiríkur Rögnvaldsson. 2007. Textasöfn og setningagerð: Greining og leit. Orð og tunga 9 (þetta hefti).

Feagin, Crawford. 2002. Entering the Community: Fieldwork. Í: Chambers, J.K., Peter Trudgill & Natalie Schilling-Estes (ritstj.), The Handbook of Language Variation and Change, bls. 20–39. Oxford: Blackwell Publishing.

Finegan, Edward, & Douglas Biber. 2001. Register variation and social dialect variation: the Register Axiom. Í: Eckert, Penelope, & John R. Rickford (ritstj.), Style and Sociolinguistic Variation, bls. 235–267.

Gagnasafn Morgunblaðsins. Vefsetur: http://www.mbl.is/mm/gagnasafn> (12. janúar 2007).

Helga Hilmisdóttir & Camilla Wide. 1999. sko — en mångfunktionell diskurspartikel i isländskt ungdomsspråk. Í: Kotsinas, Ulla-Britt, Anna-Brita Stenström & Eli-Marie Drange (ritstj.). Ungdom, språk og identitet. Rapport fra et nettverksmöte, bls.101–121. Nord 1999: 30. Kaupmannahöfn: Nordisk Ministerråd.

ÍO-1963 = Íslensk orðabók handa skólum og almenningi. Ritstj. Árni Böðvarsson. Reykjavík: Bókaútgáfa Menningarsjóðs.

ÍO-1983 = Íslensk orðabók handa skólum og almenningi. 2. útgáfa aukin og endurbætt. Ritstj. Árni Böðvarsson. Reykjavík: Bókaútgáfa Menningarsjóðs.

ÍO-2002 = Íslensk orðabók. 3. útgáfa. Ritstj. Mörður Árnason. Reykjavík: Edda.

Íslensk orðtíðnibók = Jörgen Pind (ritstj.), Friðrik Magnússon & Stefán Briem. 1991. Íslensk orðtíðnibók. Reykjavík: Orðabók Háskólans.

Íslendinga sögur. Orðstöðulykill og texti. (1996) Geisladiskur og handbók. Ritstjórar orðstöðulykils: Bergljót S. Kristjánsdóttir, Eiríkur Rögnvaldsson (aðalritstjóri), Guð- rún Ingólfsdóttir og Örnólfur Thorsson. Ritstjórar texta: Bragi Halldórsson, Jón Torfason, Sverrir Tómasson og Örnólfur Thorsson. Reykjavík: Mál og menning.

Lagasafn. Á vefsetri Alþingis: http://www.althingi.is/vefur/lagasafn.html (12. janúar 2007).

Landau, Sidney I. 2001. Dictionaries. The Art and Craft of Lexicography. 2. útgáfa. Cambridge: Cambridge University Press.

MED = Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. 2002. (Rafræn útgáfa á geisladiski fylgir bókinni.) Oxford: Macmillan.

MEDO = Macmillan English Dictionary Online: http://www.macmillandictionary.com/online> (15. janúar 2007).

Renouf, Antoinette. 1987. Corpus Development. Í: Sinclair, J.M. (ritstj.), Looking up, bls. 1–40.

Sagnalykill. Vefbækur Eddu: http://edda.is/vefbaekur> (10. nóvember 2006).

Sigrún Helgadóttir. 2004a. Mörkuð íslensk málheild. Í: Samspil tungu og tækni, bls. 65–71. Reykjavík: Menntamálaráðuneytið.

Sigrún Helgadóttir. 2004b. Markari fyrir íslenska texta. Í: Samspil tungu og tækni, bls.55–64. Reykjavík: Menntamálaráðuneytið.

Sigrún Helgadóttir. 2007. Mörkun íslensks texta. Orð og tunga 9 (þetta hefti).

Sinclair, J.M. (ritstj.). 1987. Looking up. An account of the COBUILD Project in lexical computing. London/Glasgow: Collins.

Teubert, Wolfgang. 2004. Language and corpus linguistics. Í: Halliday, M.A.K., W.

Teubert, C. Yallop & A. Čermáková. Lexicology and Corpus Linguistics, bls.73–112. London/New York: Continuum.

Textasafn Orðabókar Háskólans á vefsetri OH: http://www.lexis.hi.is> (10. nóvember 2006).

Teubert, Wolfgang, & Anna Čermáková. 2004. Directions in corpus linguistics. Í: Halliday, M.A.K., W. Teubert, C. Yallop & A. Čermáková. Lexicology and Corpus Linguistics, bls. 113–165. London/New York: Continuum.

Þórunn Blöndal. 2002/2006. „...og við alveg bara ókei...“ Vangaveltur um tíðni og hlutverk ókei í íslensku talmáli. Fátt mun ljótt á Baldri Sigurðssyni fimmtugum, bls. 78-84. Ritstjórar: Sigurður Konráðsson og Baldur Hafstað. Reykjavík. / SkímaČ 2006(2):17–20 (örlítið stytt gerð).

Þórunn Blöndal. 2005. Lifandi mál. Inngangur að orðræðu- og samtalsgreiningu. Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands.

Útgáfudagur
2020-07-25
Tegund
Smágreinar