Striden om de danske fremmedordbøger

  • Københavns Universitet

Útdráttur

The dispute about the Danish dictionaries of foreign words and phrases concerns those dictionaries published in Denmark in the first half of the 19th century. Such dictionaries as a literary genre were new and the editors did not always agree as to the vocabulary that was to be included in them. There was more or less agreement as to the orthography of the words that were selected but there was no consensus as to their pronunciation. The question was whether the editor of a dictionary should reproduce the foreign pronunciation of the words or the Danish one and, if the Dan- ish pronunciation were selected, there were in many cases several pronunciations to choose between. Finally, the meaning of the words was also a topic that could lead to dispute. The dispute about the Danish dictionaries of foreign words and phrases ended with a victory to Ludvig Meyer's dictionary of foreign words and phrases. It made its first appearance in 1837 and became an institution that survived into the 20,h century, when other dictionaries made their appearance and entered into the competition. In the course of the 20lh century the concept of the dictionary of foreign words and phrases became more clearly defined and, first and foremost, standard specifications for the foreign words were established.

Heimildir

Baden, Jacob. 1806. Alphabetisk Ordbog over de affremmede, især afdet græske, latinske og franske Sprog i det Danske indforte Ord med Forklaring af deres Bemærkelse og Anviisning til deres Retskrivning. Kiobenhavn. [2. udg. 1820]. [Supplement 1824].

Gunnlaugur Oddsson. 1819. Orðabók sem inniheldur flest fágæt, framandi og vandskilin orð er verða fyrir í dönskum bókum. Kaupmannahofn. Ný útgáfa með íslenskri orðaskrá. 1991. Jón Hilmar Jónsson sá um útgáfuna ásamt Þórdísi Úlfarsdótrur. Reykjavík, Orðabók Háskólans.

Høst, Johannes Nikolai. 1837. Fuldstændig Fremmedordbog eller Lexicon over alle i vort Sprog brugelige fremmede Ord, med Angivelse afderes Retskrivning, Udtale og Kjøn, samt Fordanskning, Omskrivning eller Forklaring i alphabetisk Orden. Kjobenhavn. [2. udg. 1849 + 1850 - i 3 bind].

Leth, Jens [Hojer]. 1800. Dansk Glossarium. En ordbog til Forklaring over det danske Sprogs gamle, nye og fremmelde] Ord og Talemaade for unge Mennesker og for Ustuderede. Et Forsog. Med en Fortale af Professor Rasmus Nyerup. Kjøbenhavn.

Lindegárd Hjorth, Poul. 1983. Optegnelser fra Holmen ca. 1785.1: Sprák och tradition. Festskrift till Sven Benson, s. 124-134. Uppsala.

Meyer, Ludvig. 1837. Kortfattet Lexikon over fremmede, i det danske Skrift- og Omgangs-Sprog forekommende Ord, Konstudtryk og Talemaader; tilligemed de i danske Skrifter mest brugelige, fremmede Ordforkortelser. Kiøbenhavn. [2. udg. 1844]. [3. udg. 1853]. [4. udg. 1863]. [5. udg. 1878]. [6. udg. 1884]. [7. udg. 1898-1902]. [8. udg. 1924; fotografisk optryk med forord af Aage Hansen 1970 + fotografisk optryk med indledning af Iver Kjær 1998].

Møller, Christen. 1927. Træk af de romanske Sprogs Indflydelse paa Nygermansk. Bd. 1 (Studier over Lyd, Form og Nydannelse). København.

Primon, Carl Friedrich. 1807. Lexicon over alle de fremmede Ord og Udtryk, der jevnligen forekommer i det Danske Sprog, i enhver Green af Videnskaberne og Kunsterne, med hosfoiet Oversættelse og Udtale. Kiøbenhavn. [2. udg. 1820]. [3. udg. 1827].

Skautrup, Peter. 1953. Det danske Sprogs Historie. Bd. 3. København.

Útgáfudagur
2020-08-07
Tegund
Ritrýndar greinar