Ritdómur: Det vilda tänkandet och det kultiverade

Sigurður Jónsson. 2007. Det vilda tänkandet och det kultiverade. Isländsk fackspråklig språkvård med tyngdpunkt på första hälften av 1900-talet. Acta Wasaensia 184. Språkvetenskap 34. Universitas Wasaensis, Vaasa. 190 bls.

  • Haraldur Bernharðsson Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum / Hásk´óli Íslands
Útgáfudagur
2020-08-15
Tegund
Ritdómar