Fóviti - fóveti - fógeti

  • Veturliði Óskarsson Kennaraháskóli Íslands
orðsifjafræði, orðmyndun

Heimildir

Aldarfarsbók Páls lögmanns Vídalíns 1700-1709. Sögufélag gaf út. Reykjavík 1904.

Alþb. = Acta Comitorum Generalium Islandiæ. Alþingisbækur íslands. 1—. Sögufélag gaf út. Reykjavík 1912-.

Ásgeir Blöndal Magnússon. 1995. Íslensk orðsifjabók. 3. prentun með leiðréttingum. Orðabók Háskólans, [Reykjavík.]

Björn Þorsteinsson & Bergsteinn Jónsson. 1991. Íslandssaga til okkar daga. Sögufélag, Reykjavík.

Brøndum-Nielsen, Johs. 1928, 1932. Gammeldansk grammatik i sproghistorisk fremstilling. 1. og 2. bindi. J. H. Schultz Forlag. København.

DI = Diplomatarium Islandicum. Íslenzkt fornbréfasafn, sem hefir inni að halda bréf og gjörnínga, dóma og máldaga, og aðrar skrár, er snerta Ísland eða íslenzka menn 1-16. Hið íslenska bókmenntafélag, Kaupmannahöfn [1-4], Kaupmannahöfn & Reykjavfk [5], Reykjavík [6-16] 1857-1972.

DN = Diplomatarium Norvegicum. Oldbreve til Kundskab om Norges indre og ydre Forhold, Sprog, Slægter, Sæder, Lovgivning og Rettergang i Middelalderen 1-22. Christiania [1-20], Bergen [21], Oslo [22] 1847-1992.

Einars Laxness. 1987. Íslandssaga a-k. 2. útgáfa, aukin og endurskoðuð. Bókaútgáfa Menningarsjóðs og Þjóðvinafélagsins, Reykjavík.

Fritzner, Johan. [1883]—1896. Ordbog over Det gamle norske Sprog 1-3. Den norske Forlagsforening, Kristiania.

Gunnar Sveinsson (útg.). 1984. Bréf Gunnars Pálssonar I. Texti. Rit 26. Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi, Reykjavík.

Hellquist, Elof. 1928-1930. Det svenska ordfoörrádets ålder och ursprung 1-2. C.W.K. Gleerups förlag, Lund.

Hyldgaard-Jensen, Karl. 1992. Zur niederdeutsch-nordischen Rechtswortgeographie des (früh-)mittelalters. I: Elmevik, Lennart & Kurt Erich Schöndorf (ritstj.), Niederdeutsch in Skandinavien III. Akten des 3. nordischen Symposions ,Niederdeutsch in Skandinavien' in Sigtuna 17.-20. August 1989, bls. 11-29. Beihefte zur Zeitschrift für deutsche Philologie 6. Berlin.

Jakob Benediktsson (útg.). 1948. Guðmundur Andrésson. Deilurit. Íslenzk rit síðari alda 2. Hið íslenzka fræðafélag, Kaupmannahöfn.

Jón Helgason (útg.). 1942. Úr bréfabókum Brynjólfs biskups Sveinssonar. Safn Fræðafélagsins um Ísland og Íslendinga 12. Hið íslenzka fræðafélag, Kaupmannahöfn.

Jón Þ. Þór (útg.). 1979. Bréfabók Þorláks biskups Skúlasonar. Heimildaútgáfa Þjóðskjalasafns 1. Þjóðskjalasafn íslands, Reykjavík.

Jón Þorkelsson (útg.). 1897. Vísnakver Páls lögmanns Vídalíns (1667-1727). Kaupmannahöfn.

Kalkar=Otto Kalkar. 1881-1918. Ordbog til det ældre danske Sprog (1300-1700) 1-5. København.

Kluge, Friedrich. 1995. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 23., erweiterte Auflage, bearbeitet von Elmar Seebold. Berlin & New York.

Kristján Albertsson (útg.). 1973. Jón Steingrímsson. Æfisagan og önnur rit. Helgafell, Reykjavík.

Lasch, Agathe. 1914. Mittelniederdeutsche Grammatik. Sammlung kurzer Grammatiken germanischer Dialekte 9. Verlag von Max Niemeyer, Halle a. S.

Lasch, Agathe & Conrad Borchling. 1928 ff. Mittelniederdeutsches Handwörterbuch 1-. Karl Wachholtz Verlag, Hamburg & Neumünster.

NGL = Norges Gamle Love indtil 1387 1-5. Christiania 1846-1895.

Nielsen, Niels Åge. 1989. Dansk Etymologisk Ordbog. Ordenes Historie. 4. udgave. Gyldendal, København.

ONP = Ordbog over det norrøne prosasprog 1-. Den arnamagnæanske kommission, København 1995-. [Registre 1989].

Orðabók Háskóla Íslands, Ritmálsskrá [netútgáfa].

Pfeifer, Wolfgang. 1997. Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. Erarbeitet unter der Leitung von Wolfgang Pfeifer. 3. Auflage. Deutscher Taschenbuch Verlag, München.

Söderwall = Söderwall, K.F 1884-1918. Ordbok öfver svenska medeltids-språket 1-2. Berlingska, Lund.

Söderwall, K.F, W. Ákerlund, K.G. Ljunggren & E. Wessén. 1925-1973. Ordbok över svenska medeltids-språket. Supplement. Berlingska, Lund.

Völundur Óskarsson (útg.). 1992. Reisubók Jóns Ólafssonar Indíafara samin af honum sjálfum (1661). Mál og menning, Reykjavík.

Útgáfudagur
2020-08-18
Tegund
Smágreinar