Um uppruna norr. ørhœfi, ørœfi

  • Robert Nedoma Vínarháskóli
orðsifjar, ørhœfi, ørœfi

Útdráttur

Í greininni eru færð rök fyrir nýrri skýringu á uppruna orðsins norr. ør(h)œfi, nísl. öræfi. Rökstutt er að orðið hafi í norrænu upphaflega táknað ‘svæði langt frá byggð: óbyggt, óræktað svæði’. Forskeytið ør- hefur neitandi merkingu en liðinn -(h)œfi má rekja saman við vesturgermanskar orðmyndir sem merkja ‘ræktað land, byggð’. Úr frumgermönsku *hōbō- þróaðist huoba ‘ræktað land, býli’ í fornháþýsku og skyld orð svipaðrar merkingar þekkjast í fleiri vesturgermönskum málum.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Abteilung Skandinavistik

Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Litteraturwissenschaft

Universität Wien

Universitätsring 1

1010 Wien

Heimildir

AhdWb IV = Elisabeth Karg-Gasterstädt, Theodor Frings o.fl. 1986–2002. Althochdeutsches Wörterbuch. IV: G–J. Berlín: Akademie Verlag.

Alexander Jóhannesson. 1956. Isländisches etymologisches Wörterbuch. Bern: Francke.

Ásgeir Blöndal Magnússon. 1989. Íslensk orðsifjabók. Reykjavík: Orðabók Háskólans.

Bloomfield, Leonard. 1937. Notes on Germanic Compounds. Í: Mélanges linguistiques offerts à M. Holger Pedersen, bls. 303–307. Kaupmannahöfn: Levin & Munksgaard.

Casaretto, Antje. 2004. Nominale Wortbildung der gotischen Sprache. Die Derivation der Substantive. Heidelberg: Winter.

Darms, Georges. 1978. Schwäher und Schwager, Hahn und Huhn. Die Vr̥ddhi-Ableitung im Germanischen. München: Kitzinger.

Ekwall, Eilert. 1904. Suffixet ja i senare leden af sammansatta substantiv inom de germanska språken. Uppsalir: Akademiska bokhandeln.

Guðrún Kvaran. 2005. Orð. Handbók um beygingar- og orðmyndunarfræði. Reykja vík: Almenna bókafélagið.

Holthausen, Ferdinand. 1948. Vergleichendes und etymologisches Wörterbuch des Alt westnordischen (Altnorwegisch-isländischen) einschließlich der Lehn- und Fremd wörter sowie der Eigennamen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Jb. 1904 = Jónsbók. Kong Magnus Hakonssons lovbog for Island vedtaget paa altinget 1281 og Réttarbœtr, de for Island givne retterbøder af 1294, 1305 og 1314. 1904. Udg. ved Ólafur Halldórsson. Kaupmannahöfn: Møller.

Jb. 2010 = Jónsbók. The Laws of Later Iceland. The Icelandic Text According to MS AM 351 fol. Skálholtsbók eldri. 2010. With an English translation, introduction and notes by Jana K. Schulman. Saarbrücken: AQ.

JBp. = Jóns saga Hólabyskups ens helga. 2003. Ed. by Peter Foote. Kaupmannahöfn: Reitzel. Kgs. = Konungs skuggsjá. 1983. Utg. ved Ludvig Holm-Olsen. 2. útg. Ósló: Grieg.

Kluge & Seebold. 2011. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 25. útg. Berlín / New York: de Gruyter.

Kronen, Guus. 2013. Etymological Dictionary of Proto-Germanic. Leiden/Boston: Brill.

Kümmel, Martin. 2015. Addenda und Corrigenda zu L[exikon der] I[ndo ger manischen] V[erben]2. http://www.oriindufa.uni-jena.de/iskvomedia/indogermanistik/Kümmel_liv2_add.pdf (27. janúar 2016)

Lloyd, Albert L., Rosemarie Lühr o.fl. 2009. Etymologisches Wörterbuch des Althochdeutschen. IV: gâba – hylare. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Matzinger, Joachim. 2006. Der Altalbanische Text Mbsuame e Krështerë (Dottrina cristiana) des Lekë Matrënga von 1592. Eine Einführung in die albanische Sprach wissenschaft. Dettelbach: Röll.

Meid, Wolfgang. 1967. Germanische Sprachwissenschaft. III: Wortbildungslehre. Berlín: de Gruyter & Co.

Mork. = Morkinskinna. 1932. Utg. ved Finnur Jónsson. Kaupmannahöfn: Jørgensen & Co.

Noreen, Adolf. 1923. Altnordische Grammatik. I: Altnorwegische und altisländisch e Grammatik. 4. útg. Halle/Saale: Niemeyer (= 5. útg. 1970).

ONP = Ordbog over det norrøne prosasprog: Ordliste (basis). http://dataonp.ad.sc. ku.dk/wordlist_d.html (27. janúar 2016)

Pfeifer, Wolfgang o.fl. 2004. Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. 7. [recte: 9.] útg. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.

Philippa, Marlies, Frans Debrabandere og Arend Quak. 2005. Etymologisch woordenboek van het Nederlands. [II:] F – Ka. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Schmid, Wolfgang P. 1979. Etymologische Bemerkungen zu ahd. huoba „Hufe“. Í: Heinrich Beck, Dietrich Denecke og Herbert Jankuhn (ritstj.). Untersuch ungen zur eisenzeitlichen und frühmittelalterlichen Flur in Mitteleuropa und ihrer Nutzung. I, bls. 71–73. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Tiefenbach, Heinrich. 1980. Bezeichnungen für Fluren im Althochdeutschen, Altsächsischen und Altniederfränkischen. Í: Heinrich Beck, Dietrich Denecke og Herbert Jankuhn (ritstj.). Untersuchungen zur eisenzeitlichen und frühmittelalterlichen Flur in Mitteleuropa und ihrer Nutzung. II, bls. 287– 322. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Torp, Alf. 1909 / 1974. Gamalnorsk ordavleiding. Í: Marius Hægstad og Alf Torp. Gamalnorsk ordbok med nynorsk tyding. Kristiania: Det norske samlaget, bls. xxviii–lxxi. – Ný útg.: Alf Torp. Gamalnorsk ordavleiding. Scripta minora Regiae societatis humaniorum litt erarum Lundensis 1973–1974, 2. Lundur: Gleerup.

de Vries, Jan. 1962. Altnordisches etymologisches Wörterbuch. 2. útg. Leiden: Brill (= 3. útg. 1977). Wilmanns, W[ilhelm]. 1899. Deutsche Grammatik. Gotisch, Alt-, Mittel- und Neuhochdeutsch. II: Wortbildung. 2. útg. Berlín/Leipzig: de Gruyter & Co. (= 1911).

Útgáfudagur
2016-06-01
Tegund
Ritrýndar greinar