epík, keramík og klassík

Gerð og beyging fleirkvæðra orða sem enda á -ík

  • Margrét Jónsdóttir Háskóli Íslands
íslenska, beygingar- og orðmyndunarfræði, málsaga, aðkomuorð

Útdráttur

Greinin fjallar um gerð og beyging fleirkvæðra orða sem enda á -ík eins og t.d. epík, keramík og klass´ík. 

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Prófessor í íslenskum sem öðru máli

Heimildir

Ari Páll Kristinsson. 2004. Offisiell normering av importord i islandsk. Í: Sandøy, Helge og Jan-Ola Östman (ritstj.). Det främmande i nordisk språkpolitik. Om normering av utländska ord, bls. 30‒70. Oslo: Novus forlag.

Ásgeir Blöndal Magnússon. 1989. Íslensk orðsifjabók. Reykjavík: Orðabók Háskólans.

Ásta Svavarsdóttir. 1993. Beygingarkerfi nafnorða í nútímaíslensku. Reykjavík: Málvísindastofnun Háskóla Íslands.

Ásta Svavarsdóttir. 2003. Tilpasning av importord i islandsk. Í: Sandøy, Helge (ritstj.). Med ´bil´i Norden i 100 år, bls. 75‒81. Oslo: Novus forlag.

Ásta Svavarsdóttir og Veturliði Óskarsson. 2009. Annarleg sprek á ókunnugri strönd. Tökuorð í íslensku fyrr og nú. Orð og tunga 11:17–44.

Baldur Jónsson. 2002. Aðlögun tökuorða í íslensku. Í: Málsgreinar. Afmælisrit Baldurs Jónssonar með úrvali greina eftir hann. Reykjavík: Íslensk málnefnd.

BÍN=Beygingarlýsing íslensks nútímamáls. Ritstjóri: Kristín Bjarnadóttir. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. http://bin.arnastofnun.is (2019).

Den Danske Ordbog. http://ordnet.dk/ddo (janúar 2020).

Eiríkur Rögnvaldsson. 2013. Hljóðkerfi og orðhlutakerfi íslensku. Óútgefin kennslubók. https://issuu.com/eirikurr/docs/hoi.

Guðrún Kvaran. 1993. Grammaticæ islandicae rudimenta. Íslensk málfræðibók frá 17. öld. Íslenskt mál og almenn málfræði 15:123‒140.

Guðrún Kvaran. 2005. Orð. Handbók um beygingar- og orðmyndunarfræði. Reykjavík: Almenna bókafélagið.

Haraldur Bernharðsson. 2004. Um Moldhaugnaháls út í Fjósa og Fjörður. Af áhrifsbreytingum í nokkrum fleirtöluörnefnum. Íslenskt mál og almenn málfræði 26:11‒48.

Haukur Þorgeirsson. 2017. Beygjast nafnorð með sama viðskeyti alltaf eins? Íslenskt mál og almenn málfræði 39:135‒144.

Hreinn Benediktsson. 2002. OIcel. oxe, uxe: Morphology and Phonology. Í: Hreinn Benediktsson (ritstj.): Linguistics Studies, Historical and Comparative, bls. 323‒353. Reykjavík: Institute of Linguistics.

Íslensk orðabók. 2002. Þriðja útgáfa, aukin og endurbætt. Ritstjóri: Mörður Árnason. Reykjavík: Edda.

Íslensk samheitaorðabók. 2012. Ritstjóri: Svavar Sigmundsson. Reykjavík: Styrktarsjóður Þórbergs Þórðarsonar og Margrétar Jónsdóttur, Háskóla Íslands. Reykjavík: Forlagið.

Íslenskt orðanet. Ritstjóri: Jón Hilmar Jónsson. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. http://ordanet.is (janúar 2020).

Jansson, Håkan. 2015. Purism på glid?Studier i nutida isländskt ordbruk. Göteborgs Universitet. Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap 24.

Jón Hilmar Jónsson. 1980. Om skrivemåte og bøyning av fremmedord i islandsk. Sprog i Norden 1980:61‒67.

Jón Hilmar Jónsson. 1988. Hefð og hneigð í íslenskri orðmyndun. Málfregnir 2,1:3‒11.

Jónas Jónasson. 1896. Ný dönsk orðabók með íslenzkum þýðingum. Reykjavík: Ísafoldarprentsmiðja.

Knudsen, Trygve. 1967. Kasuslære. Bind 1. Oslo: Universitetsforlaget.

Kjartan G. Ottósson. 1990. Íslensk málhreinsun. Sögulegt yfirlit. Reykjavík: Íslensk málnefnd.

Kress, Bruno. 1982. Isländische Grammatik. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie.

Margrét Jónsdóttir. 1988‒1989. Um ir- og ar-fleirtölu einkvæðra kvenkynsorða í íslensku. Íslenskt mál og almenn málfræði 15:57‒83.

Margrét Jónsdóttir. 2011. Bæjarnafnið Brúar, fleirtölumyndirnar brýr og brúr. Orð og tunga 13:123–143.

Myers-Scotton, Carol. 2002. Contact Linguistics. Bilingual Encounters and Grammatical Outcomes. Oxford University Press.

Noreen, Adolf. 1923. Altisländische und altnorwegische Grammatik (Laut- und Flexionslehre). Vierte vollständig umgearbeitate Auflage. Halle (Saale): Verlag von Max Niemeyer.

ONP= Ordbog over det norrøne prosasprog. Kaupmannahafnarháskóli. http://onp.ku.dk (janúar 2020).

Petersen, Hjalmar P. 2009. Gender Assignment in Modern Faroese. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.

Quirk, Randolph o.fl. 1985. A Comprehensive Grammar of the English Language. Index by David Crystal. London, New York: Longman.

Raschellà, Fabrizio D. 1988. Die Anpassung der Lehnwörter lateinischen Ursprung im Isländischen. Nordeuropa Studien 23:90–95.

Risamálheildin. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. http://malheildir.arnastofnun.is (janúar 2020).

ROH=Ritmálssafn Orðabókar Háskólans. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. http://ritmalssafn.arnastofnun.is (janúar 2020).

Runólfur Jónsson. 1688. Recentissima antiquissimæ linguæ septentrionales incunabula, id est, grammaticæ islandicæ rudimenta. Oxoniæ: E theatro Sheldoniano.

Stafsetningarorðbókin. Önnur útgáfa. 2016. Ritstjóri: Jóhannes B. Sigtryggsson. Íslensk málnefnd. http://malid.is (2019).

Tarsi, Matteo. 2014. On Loanwords of Latin Origin in Contemporary Icelandic. Nordicum-Mediterraneum. Icelandic E-journal of Nordic and Mediterranean Studies 9(1). https://nome.unak.is.

Thomason, Sarah G. 2001. Language Contact. An Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Tímarit.is. http://timarit.is (2019).

Valtýr Guðmundsson. 1922. Islandsk Grammatik. Islandsk Nutidssprog. København: H. Hagerup Forlag.

Veturliði G. Óskarsson. 2006. Af tveim tökuviðskeytum. Íslenskt mál og almenn málfræði 28:79‒93.

Winford, Donald. 2003. An Introduction to Contact Linguistics. Oxford: Blackwell Publishing.

Þorsteinn G. Indriðason. 2008. Um virkar og frjósamar orðmyndunarreglur í íslensku. Íslenskt mál og almenn málfræði 30:93‒120.

Þorsteinn G. Indriðason. 2016. Á mörkum afleiðslu og samsetningar? Um orðlíka seinni liði í íslensku. Orð og tunga 18:1–41.

Útgáfudagur
2020-06-30
Tegund
Ritrýndar greinar